VD-brev: Hästvälfärd – en global utmaning

Nu rullar hjulen i full fart igen efter sommarens ledigheter. Travsporten har i vanlig ordning haft sin högtid under sommaren med fullknökad storloppskalender och dessutom med storsatsningen STL Sommartrav. Hösten är i antågande då vi summerar årets initiativ och redan nu blickar framåt mot 2024. Ett mångfacetterat område som vi har, och måste fortsätta ha, stort fokus på är hästvälfärden såväl lokalt och nationellt som internationellt.


I augusti genomfördes världskonferensen World Trotting Conference i Berlin. Företrädare från alla världens travländer samlades för att diskutera gemensamma möjligheter och utmaningar i olika aspekter av travsporten. Hästvälfärd och antidopning var de mest diskuterade ämnena.

Orden Social License to Operate, SLO, upprepades många gånger och var utgångspunkten för de flesta diskussionerna. SLO kan enkelt beskrivas som de oskrivna reglerna som ett samhälle har på en bransch för att den ska uppfattas som acceptabel. Inom djurnäringen blir detta särskilt viktigt att förhålla sig till. Vi behöver alltid sätta hästen i centrum och vi behöver dessutom förstå hur samhället ser på oss. Något som blev tydligt under världskonferensen var att dessa oskrivna regler ser lite olika ut i olika länder avseende vad som blir den mest debatterade frågan. I Frankrike går debatten het kring barfotakörning medan i USA är den största frågan om hästars liv efter tävlingskarriären, medan här i Sverige är körspöts vara eller icke vara något som alltid diskuteras och ifrågasätts. Alla tre områden är viktiga och ska tas på allvar, men det är tydligt hur olika länder har olika fokus.

Det vi kan slå fast är att samhällets krav på vår verksamhet ökar. Vi behöver ligga i framkant och bevisa för alla att för oss är hästens välmående det allra viktigaste. Den svenska djurskyddslagen skärptes 2018, vilket alla inom travet såklart har att följa, och vi har sedan dess också skärpt våra reglementen både avseende hästvälfärd och antidopning. Men vi kan aldrig sitta nöjda och tro att vi är klara. Samhället förändras och travsporten behöver förändras i takt med det. Vi vet att allmänheten, och myndigheter, följer oss noggrant.

I ett förebyggande arbete bjöd Svensk Travsport i våras in till stort informationsmöte där de allra flesta Länsstyrelser var representerade. Det var ett möte som syftade till att berätta om vårt regelverk och hur det har skärpts och förändrats de senaste åren, samt hur vi arbetar med kontroller och hästvälfärdarbetet i stort. Det var uppskattat och ett litet steg till att skapa större förståelse för vår sport.

Samtidigt är hästvälfärd inte en isolerad fråga för travsporten. Vi samverkar med både HNS och övriga hästnäringen för att skapa större förståelse och insikt i arbetet med hästvälfärd. Det är ett stort och långsiktigt arbete som aldrig kan nedprioriteras.

Stora frågor på konsortiet i Malmö

När det här brevet publiceras befinner jag mig i Malmö och förbereder inför det årliga mötet med Svensk Travsports konsortium bestående av alla travbanechefer, sällskapsordföranden samt ordföranden i BAS. Det är en viktig helg när hela trav-Sverige samlas och diskuterar stora frågor. Och i år är inget undantag, faktum är att det kanske är några av de viktigaste frågorna på flera år som ska behandlas under mötet som pågår fredag och lördag.

Självklart kommer ekonomin vara i centrum. Vi är inne i en global ekonomisk kris och än ser vi ingen given ljusning i sikte. Det har påverkat vår intjäningsförmåga och redan förra året var vi tvungna att ta till drastiska åtgärder med en underbalanserad budget inför 2023. När vi nu tittar mot 2024 och det ekonomiska läget inte förbättrats så behöver vi börja ta tuffa beslut. Under året har vi ihop med banor och basorganisationer tittat på flera olika scenarion och möjliga sätt att hantera vår gemensamma ekonomi framåt. Det ser onekligen ut som att 2024 blir ett tufft år för travsporten (som för hela samhället) men samtidigt har uttrycket att gasa och bromsa samtidigt varit mer relevant. Vi behöver bromsa och spara där vi kan för att kunna gasa där vi måste och behöver. Vägvalen kring detta är något som kommer att vara högt på agendan under mötet.

Samtidigt arbetar travsporten gemensamt med en strategi mot 2030 där målet är att växa och öka. Det gäller därför att hålla två tankar i huvudet samtidigt, vi behöver hantera 2024 klokt och hålla siktet inställt mot våra mål för 2030. Sedan förra hösten har olika grupperingar arbetat fram initiativ för att travsporten ska utvecklas inom de tre fokusområdena aktiva, publik och anläggning. Det finns många idéer, genomförbara sådana, och det övergripande strategidokumentet har varit ute på en första remiss för att nu diskuteras under konsortiet.

STL Sommartrav gick i mål

Det kommer som sagt vara många ämnen under konsortiemötet. Dagarna startar med en positiv inledning då vi ska sammanfatta STL Sommartrav. Sedan turnén gick i mål under Solvallas Jubileumsdag den 16 augusti har vi arbetat med att samla och utvärdera satsningen ur flera olika aspekter.

Sammanfattningsvis har det varit en mycket positiv satsning som tagits emot väl av såväl publik, aktiva och banor vilket skapar en mycket bra grund för det fortsatta arbetet. På den positiva sidan ser vi att evenemangen har bidragit med god stämning och varit mycket uppskattade av publiken, vi har nått ut på sociala medier via det fantastiska arbetet från Alice Engström och Simon Wall, tittarsiffrorna i TV framförallt på onsdagar har gått kraftigt uppåt, den sportsliga kvaliteten har varit mycket bra och vi har sett en tydlig ökning av publikantalet. Med det sagt har vi också sett flera utvecklingsområden, som att exempelvis öka antalet förköpta biljetter och inscannade besökare för att bli skarpare i våra publikmätningar. Vi ser också att vi kan arbeta bättre med satsningar för att börja på travskola och att bli hästägare. Även delar i eventkonceptet kan utvecklas och slipas för att bli ännu bättre. Vi har lärt oss oerhört mycket under sommaren som vi nu tar med oss i arbetet framåt.

Sportslig topphelg

Slutligen så blickar vi nu fram mot en av årets sportsligt största helger med STL-tävlingar på lördagen och sen derbysöndagen som förutom Svenskt Travderby och Derbystoet också inleds med Svenskt Ponnytravderby i kategori A och B. Det är en fantastisk helg och jag ser fram emot att uppleva riktigt bra travsport på plats, men också att få möjlighet att prata med alla människor som samlas vid sådana här tillfällen.

Maria Croon, VD Svensk Travsport

Publicerad torsdag 31 augusti 2023. kundtjanst@travsport.se