Travsporten i siffror under 2022

2022 ligger i backspegeln och det var ett spännande år som går att summera på flera olika sätt. Hästgalan har presenterat vinnarna på individnivå i flera kategorier men här kommer året kollektivt presenterat i siffror. Prispengarna har ökat mot föregående år samtidigt som både antalet licenser och travhästar pekar neråt.


Statistik visar upp travsporten i siffror. Det är en del trender som bryts samtidigt som en del fortsätter. Det här är några av de punkter som går att utläsa från dokumentet. Alla siffror finns med en flerårsjämförelse längst ner på sidan. En av de största ökningarna ser vi på prispengar/start som ökat med 6,10 procent, mot föregående år. I reella tal innebar det att alla startande hästar i snitt tjänade 10 896 kronor per start.

Medel till aktiva
Prispengar, premier och bidrag pekar åter uppåt. 900 miljoner från 2013 har genom både upp och nedgångar tagit sig upp till drygt 1 100 miljoner. Prispengarna ökat med 200 miljoner kronor medans premier och bidrag varit mer stillastående.

Licensutveckling
Antal personer med licens inom travsporten har länge pekat kraftigt nedåt. Från 2013 har vi tappat drygt 1 500 licensinnehavare, där de allra flesta finns bland de som haft B-licens. Jämfört med 2021 är det 150 färre med licens.

Hästar i träning
15 400 travhästar finns nu i träning runt omkring i Sverige. Även här ser vi fallande siffror. Drygt 3 300 färre nu än för tio år sedan. Dock har A-tränarna varit duktiga på att behålla sina kunder. Deras tapp är ”bara” 600 hästar, under samma tidsperiod och 156 sen 2021.

Totala medel till uppfödare
Uppfödarnas ersättning pekar uppåt. Under de senaste tio åren har den ökat från 83 miljoner kronor till 125 miljoner kronor. Dock hade perioden en svag start, men från 2017 har uppfödarna nått en ny högre nivå.

Här under finns alla siffror i ett dokument.