Uppdaterad uppförandekod från 1 april

Svensk Travsport har uppdaterat och utvecklat den befintliga uppförandekoden för alla som arbetar inom travsporten. Uppdateringen börjar gälla från och med 1 april och innehåller ett samlat ramverk kring hur alla inom travsporten ska agera för att skapa en attraktiv och modern travsport som är tillgänglig för alla.


– Den nuvarande uppförandekoden är i grunden bra och den uppdaterade versionen baseras i mångt och mycket på den. Med den nya versionen vill vi bli ännu tydligare gällande hur vi inom travet ska verka på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt, säger Maria Croon, vd på Svensk Travsport.

Den nya Uppförandekoden berör alla inom travsporten. Alla som jobbar på och inom Svensk Travsport, alla banor och travsällskap samt alla som är aktiva inom sporten. Grunden i uppförandekoden är att det ska vara ett stöd för att göra rätt och innehållet baseras både på lagkrav och de gemensamma etiska överenskommelser som travsporten slagit fast.

– Jag hoppas den nya Uppförandekoden kan vara ett stöd för alla inom travsporten och att det är något alla vill efterleva också. Många saker är rätt så självklara men det finns vissa områden där vi vill klargöra vår ståndpunkt som sport och det gör vi skarpare i den här nya versionen. Samtidigt blir vi också tydligare med potentiella konsekvenser om man upprepat bryter mot uppförandekoden.

Från och med den 1 april börjar den nya Uppförandekoden att gälla och den kan läsas i sin helhet nedan.