VD-brev: Att förbereda för det värsta men hoppas på det bästa

Årets första månad är snart slut och travårets första höjdpunkt med Prix d'Amérique-helgen ligger framför oss. Flera beslutade satsningar är antingen igång eller i full fart med att sjösättas vilket vi hoppas kunna se positiva resultat av under året. Samtidigt är hela samhället och då även travsporten i en väldigt utmanande situation vad gäller konjunktur, ekonomi och kostnader.


Det är fortsatt ett väldigt osäkert ekonomiskt läge i världen vilket påverkar oss alla. Vi befinner oss i en historisk lågkonjunktur som slår hårt och brett mot företag, samhälle och privatpersoner. Och travet drabbas av detta ur flera aspekter. Svensk Travsport gick in i 2023 med en underbalanserad budget där vi tar av det egna kapitalet för att upprätthålla de nivåer på medel till banor och aktiva vi slagit fast. Samtidigt vet vi inte om och hur den här lågkonjunkturen kommer att utvecklas.

Därför måste vi gemensamt inom travsporten vara beredda och redan nu förbereda oss på olika scenarier inför kommande år. Vi har precis påbörjat ett gemensamt arbete att titta på olika scenarier och alternativa vägar framåt om så krävs. Det handlar om prioriteringar, omfördelningar och effektiviseringar för att kunna gasa där vi vill och bromsa där vi måste. Det är ett allvarligt läge och vi behöver ta ansvar och förbereda oss om lågkonjunkturen fortsätter under en längre tid. Att förbereda sig för olika utfall är ett viktigt och svårt arbete. Och det bästa utfallet är att det blir helt i onödan.

Sportsliga nyheter med positiv inledning

Inför det här året gjordes flera stora förändringar på den sportsliga sidan. Två saker som stack ut var att samordna all propositionsskrivning till en central funktion samt en satsning på Solvalla som nationalarena med höjda prispengar och en egen Solvallaserie. Båda förändringarna kan sägas ha kommit igång bra. Mottagandet av den nya Solvallaserien har överlag varit positivt och loppen på Solvalla har varit bättre fyllda än på många år motsvarande årstid. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är väldigt tidigt att dra några större slutsatser och Svensk Travsport kommer att fortsätta följa utvecklingen noga. Fortsatt är utgångspunkten i all tävlingsplanering ett helhetstänk och att det i varje region regelbundet ska kunna erbjudas tävlande på olika nivåer.

Satsningar inom Ponnytravet 2023

Svensk Travsport har tillsammans med SPTF arbetat fram några satsningar i ponnytravet inför 2023. Ponnytravpokalen görs om helt till 2023. Hästarna samlar poäng under året och det leder fram till tre finaldagar under hösten. Alla finalvinnarna kommer bjudas in till en dag med förhoppningsvis lärande, erfarenheter och upplevelser.

Under 2023 kommer vi också i mindre skala testa något vi kallar "Lokala tävlingar" inom ponnytravet. Tanken med dagarna är att skapa ett bra tillfälle för rekrytering, samvaro och tävlingar i något enklare form. Mer information om de här satsningarna kommer under våren då alla detaljer ännu inte är klara.

Fokus på hästvälfärd i möten med Länsstyrelserna och banveterinärer

I början av februari har Svensk Travsport bjudit in alla Länsstyrelser samt alla banveterinärer på två olika möten. Syftet är att informera om Svensk Travsports arbete med hästvälfärd och skapa en förståelse och samsyn i allas strävan efter god hästvälfärd. Genom samverkan och dialog framåt med travsportens externa kontrollorgan hoppas vi att kunna bli ännu bättre tillsammans. Utgångspunkten är Svensk Travsports vision om världens bästa travsport attraktiv för alla med travhästen i centrum. På agendan står också genomgång av hur regelverket kring körspö ändrats de senaste åren och hur det följs upp under tävling, hur vi som sport arbetar med säkra banor (SÄBA), hur den löpande kontrollen via travarhälsan ser ut samt en överblick av Svensk Travsports arbete med antidopning.

Nordisk och europeisk samverkan i Frankrike

Som alltid i samband med Prix d'Amérique-helgen så samlas först de nordiska länderna och därefter Europas travnationer för generalförsamling inom UET. En av huvudfrågorna på agendan är även här ett ökat fokus på hästvälfärd. Ett tydligt mål är att diskutera gemensamma riktlinjer kring användandet av körspö där underlaget till diskussionen är det reglemente som nu gäller inom den svenska travsporten. Det vore ett stort och historiskt steg om alla UET-länder kunde samlas i frågan och få till en skärpning inför 2024.

Slutligen några sportsliga höjdpunkter som ligger framför oss. Till helgen avgörs som sagt Prix d'Amérique där vi till slut fick tre svensktränade hästar i startlistan: Daniel Redén ställer upp med stjärnstoet Honey Mearas och Elitloppsvinnaren Don Fanucci Zet medan Björn Goop återigen övertagit tränarrollen för norske veteranen Moni Viking. Jag ser fram emot en fantastisk söndag och ett spännande, vidöppet, lopp.

Och om ytterligare två veckor är det dags att hylla de bästa prestationerna från 2022 under Hästgalan som nu kommer att genomföras på Åbytravet den 11 februari. Både två- och fyrbenta stjärnor kommer hyllas under en gala som kombineras ihop med TV-sändningen i TV12 och TV4. Samtidigt pågår kuskmatchen STL Champions där de bästa kuskarna från STL-tävlingarna 2022 gör upp. Det blir en fantastisk travdag och jag uppmanar alla att gå in och rösta på sin favorit till utmärkelsen Årets Häst. Väljer folket Lara Boko eller San Moteur? Eller blir det ännu en Daniel Redén-seger som har både Don Fanucci Zet och Francesco Zet nominerade? Gör din röst hörd på: aretshast.se!

Maria Croon, vd Svensk Travsport

Publicerad den 27 januari 2023. kundtjanst@travsport.se