Foto: Maria Holmén, TR Bild

Med anledning av plötsliga dödsfall under travlopp

Under den senaste veckan har vi tragiskt nog fått uppleva att tre hästar har dött i samband med travlopp. Det är alltid djupt beklagligt när hästar går bort. För ägare, skötar och tränare är det en personlig tragedi och en mycket smärtsam förlust. Hästarnas välmående är det viktigaste för alla inom travet. Då det självklart kommer många frågor när sådant här händer flera gånger på kort tid svarar Svensk Travsports veterinär Antti Rautalinko här på några av de vanligaste frågeställningarna.


Hur vanligt är det att hästar dör under travtävlingar?
Det är väldigt ovanligt. Utslaget över tid brukar det handla om cirka 4-5 hästar om året. Vissa år är det mindre och vissa år är det något fler. I Sverige var det 11 531 hästar som startade förra året i 8 370 lopp. Så det är en mycket liten andel av det antal hästar som tävlar samtidigt som varje fall är ett för mycket.

Vad beror det på att hästar avlider under travlopp?
Det finns många olika anledningar och det går inte att säga att det är något generellt som alltid är orsaken. Två orsaker kan vara plötslig cirkulationssvikt eller olika varianter av interna blödningar. De inledande rapporterna från de nyliga fallen visar inte på något avvikande utifrån detta.

Kan man koppla dödsfallen till att hästen tävlat?
Det är mycket svårt att säga. Det kan vara medfödda orsaker som ligger till grund, okända faktorer eller ren otur. Och det behöver inte vara sammankopplat med en tävlingsprestation då dödsfall kan förekomma redan under värmningen innan hästen ens startat.

Varför har det dött så många hästar just nu?
Det är inget vi kan spekulera i. Men tyvärr är det troligaste att det handlar om en mycket olycklig slump baserat på individuella orsaker.

Hur agerar Svensk Travsport på detta?
Det finns mycket tydliga processer kring hur vi hanterar dödsfall under tävling. Både under själva tävlingsdagen och efter. Alla hästar skickas till obduktion för att utröna dödsorsaken.

Hur lång tid tar det innan vi har resultat av en obduktion?
Vanligtvis kan det ta upp till tre månader att få det slutgiltiga resultatet. En preliminär rapport går dock att få fram snabbare.

Tas dopningsprover vid obduktion?
Ja. Prover tas för att se om det funnits några substanser i hästen.

Hur arbetar Svensk Travsport med den här frågan?
Det finns tydliga rutiner och processer för hur dödsfall under tävling ska hanteras. Och Svensk Travsport arbetar långsiktigt med en god hästvälfärd för att säkerställa att alla hästar som tävlar ska må så bra som möjligt. Med det sagt är det idag svårt att hitta generella orsaker till att hästar avlider under tävling.

Vad säger Svensk Travsport om de senaste dödsfallen under travtävlingar?
Som alltid är det djupt beklagligt när det hästar går bort. Hästarnas välmående är alltid det viktigaste för alla inom travet. Det är exceptionellt med tre fall under en vecka men det är viktigt att komma ihåg att alla fall är unika. Vi kan i nuläget inte dra några generella slutsatser utifrån de här fallen mer än att det som sagt är mycket olyckligt.

 

Läs mer om forskningen kring plötsliga dödsfall i samband med travtävlingar i Sverige och Norge i artikeln nedan.