Travdatabasen, del 1 – hur ofta tävlar hästarna barfota runt om?

I en ny artikelserie – Travdatabasen – kommer vi visa statistik över travsportens långsiktiga utveckling på olika områden. Siffror från de senaste 20-25 åren är ofta intressanta, historien hjälper oss att tolka nutiden och planera för framtiden. I del 1 kollar vi hur ofta hästarna tävlat barfota runt om. Har det ökat senaste tio åren? Svar ja för äldre varmblod. Svar nej för kallblod och treåriga varmblod.


Den översta bilden visar utvecklingen för 4-åriga och äldre varmblod. Den gula kurvan visar hur stor andel av starterna som gjorts barfota runt om. 2022 var det alltså barfota runt om i 28,7 procent av alla starter för de äldre varmbloden. Den blå kurvan visar hur stor andel av hästarna som provats barfota runt om i åtminstone en start under året och ifjol gällde det hälften av alla äldre varmblod.

Svensk Travsports biträdande sportchef Per Wetterholm är den som letar fram siffrorna i travdatabasen. Vad kan vi se i graferna, Per?
– På den översta bilden (äldre varmblod) ser vi en kraftig ökning av "barfota runt om" de tre första åren (2005-2007). Barfotafrågan var som allra hetast då, det var ju därför som ST började registrera skoinfo efter önskemål från spelarna. Att rycka alla skorna blev populärt hos tränarna. Vi ser på den gula linjen att "barfota runt om" fortsatte öka fram till 2013. Men sedan klingade det av, från 2014 och fem år framåt så minskade det lite. Från 2018 fram till 2022 har det börjat öka igen. Ifjol var "barfota runt om" uppe på rekordsiffror för äldre varmblod.

Men för yngre (treåriga) varmblod har utvecklingen sett lite annorlunda ut. Se bilden nedan.

del 1 (barfota runt om) - bild B (3 år varmblod).png

Inte samma ökning bland treåringarna

För treåriga varmblod har balansen "barfota runt om" inte ökat de senaste tio åren, snarare tvärtom.

– De första tre åren 2005-2007 ser vi samma kraftiga ökning för treåringarna som för äldre varmblod. Men därefter började det plana ut och minskade sedan från 2014 och framåt. De senaste åren görs bara 10-11 procent av treåringarnas starter helt utan skor. Ungefär var femte startande treåring har provats med den balansen åtminstone en gång under säsongen. Det är en minskning mot hur det såg ut för tio år sedan, konstaterar Per.

Känslan bland många har väl annars varit att barfotatävlandet har ökat hos unghästarna, men så är alltså inte fallet?
– Jag måste erkänna att jag blev lite förvånad över siffrorna, jag trodde nog att barfotatävlandet ökat för unghästar eftersom det blivit fler lopp med stora prispengar för treåringarna. Men där trodde jag fel, barfotatävlandet för treåringarna har inte ökat. Intressant är att premiechansen startade 2013. Men ungefär då började barfotatävlandet för treåringar minska. 2017 startade Margeratas Tidiga Unghästserie och något år tidigare kom Breeders Course i gång. Det är även intressant att inte heller de väldigt breda treåringssatsningarna under pokalåren 2018-2019 innebar någon ökning i barfotatävlande för unghästar. Jag tolkar det som att de flesta travtränare oftast har en långsiktig strategi med sina unghästar, och att tillfälliga pengasatsningar inte får dem att överutnyttja treåringarna. Här vet jag andra känner större oro, men i barfotastatistiken kan vi i alla fall inte se några allmänna tendenser av ökat "maxande" av unghästarna de senast tio åren. Sen är det förstås alltid skillnader mellan olika stall – det finns mycket intressant kring barfotastatistiken att titta närmare på, och det ska vi göra senare under året i den här artikelserien.

del 1 (barfota runt om) - bild C (4-15 år kallblod).png

Kallbloden tävlar allt oftare barfota bak

Utvecklingen hos kallbloden skiljer lite från de äldre varmbloden. Precis som för treåriga varmblod så planade intresset ut för "barfota runt om" för cirka tio år sedan. Därefter har det legat ganska stilla, men 2022 syntes en ökning igen. Vi frågar landets framgångsrikaste kallblodstränare Jan-Olov Persson.

– Kallbloden har ju inte samma genetiska förutsättningar som varmbloden, de flesta behöver fortfarande vikt på hovarna för att kunna trava perfekt. Att barfotatävlandet ökade lite extra just 2022 har jag ingen särskild förklaring till, kanske var det helt enkelt lite bättre väderförhållanden och något bättre banor? Men över tid så kommer kallbloden att kunna köras barfota runt om allt oftare, då avelsframstegen leder till mer rentravande kallblod, säger Persson och fortsätter:

– Har du siffror för barfota fram och barfota bak, också? Jag anar att vi de senaste åren allt oftare tävlar barfota bak med kallbloden, eller hur?

del 1 (barfota runt om) - bild D (4-15 år kallblod, detalj).png

Perssons aning stämmer. Den blå linjen visar hur stor andel av de äldre kallblodens starter som gjorts barfota bak, den gröna visar barfota fram och den gula visar barfota runt om. Det allra vanligaste är fortsatt att kallbloden travar med skor runt om (ca 80 procent av starterna). Men barfota bak har ökat ganska tydligt de senaste sex-sju åren.

– Det har tidigare varit klart vanligare med barfota fram än barfota bak. Men om ytterligare tio år så är det nog omvänt förhållande, gissar Jan-Olov Persson.

Vi återkommer under året med andra artiklar i serien Travdatabasen. Nästa gång handlar det om prispengar och uppfödarmedel.

Publicerad den 17 maj 2023. kundtjanst@travsport.se