Pågående utredning mot B-tränare

En svensk B-tränare har under onsdagen 15 mars fått sin licens indragen tills vidare, på grund av en pågående utredning gällande misstänkta överträdelser mot antidopningsreglementet. Berörd häst har belagts med startförbud. Misstankarna uppstod efter en genomförd kontroll i tränarens stall den 15 mars. Vidare utredning pågår.


Utdrag ur Antidopingreglementet:

12 § Påföljder för tränare eller annan underställd reglementet
a) För avsiktlig överträdelse av 3 § c)-d), 8 § d), 9 § a)-d) eller 10 § döms tränare eller annan, underställd detta reglemente, till förlust av licens och till totalt eller partiellt tillträdesförbud för viss tid, dock minst två år, eller för alltid samt böter högst 1.000.000 kr.
(…)
Påföljd enligt denna punkt kan beslutas gälla tills vidare i avvaktan på utrednings slutförande.

11 § Påföljder för häst
(…)
d) Häst som tävlat eller avses att tävla i strid mot antidopningsreglementet, även om hästen inte lämnat ett positivt dopningsprov, ska förbjudas delta i tävling i minst tre månader

Frågor hänvisas till utredningschef Mattias Falkbåge.

Publicerad onsdag 15 mars 2023. kundtjanst@travsport.se