Valberedningens förslag till fullmäktigemötet

På Svensk Travsports konsortiemöte den 15 mars presenterade valberedningen sina förslag inför fullmäktigemötet den 26 april. Bland annat föreslogs Fredrik Askhem, ordförande i Örebros Travsällskap, som ny ledamot i Svensk Travsports styrelse.


Valberedningen har att till fullmäktige föreslå ledamöter i Svensk Travsports styrelse, men också Svensk Travsports mandat i styrelserna i ATG, HNS och TR Media. Utöver det föreslår valberedningen också ledamöter i Svensk Travsports rättsorgan Överdomstolen, Ansvars- och disciplinnämnd (STAD) och Besvärsnämnden.

Då Saila Quicklund lämnade sin plats i styrelsen förra året uppstod behov av ett fyllnadsval till styrelsen detta fullmäktigemöte. Då fyllnadsvalet avser ett banmandat lyfte valberedningen fram gedigen travkunskap och erfarenhet som viktiga egenskaper. Till det kunde läggas egenskaper som god lagspelare, spetskompetenser och en generell strävan efter mångfald i styrelsen.

Valberedningens förslag blev Fredrik Askhem, 52, som sedan 2017 är ordförande på Örebrotravet. Fredrik Askhem är legitimerad gymnasielärare och har också mångårig erfarenhet som konsult i kvalificerat utrednings-och undersökningsarbete gentemot offentlig sektor. Exempel på uppdrag är myndigheter som Trafikverket, Jordbruksverket, Riksbanken och en rad departement och länsstyrelser. Han är också politiskt engagerad och är sedan 1 mars oppositionsråd på heltid för Liberalerna i region Örebro län. Gällande traverfarenheten så har han oavbrutet ägt häst i olika konstellationer i mer än 30 år och haft vinnare från Boden i norr till Vincennes i söder. Han har dessutom fött upp flera hästar på egen hand tillsammans med vänner.

Värt att uppmärksamma i valberedningens förslag är också att Olle Sohlberg, mångårig ordförande i Överdomstolen, väljer att avgå i förtid. Som ersättare föreslår valberedningen Björn Persson, tidigare måldomare på Åby och riksdomare

Motförslag på valberedningens förslag måste skickas till valberedningens ordförande senast 15 dagar före årsstämman/fullmäktigemötet.

 

Publicerad onsdag 15 mars 2023. kundtjanst@travsport.se