VD-brev: Hösten är här

Efter en lång sommar kan vi nu nog officiellt slå fast att hösten är här. Vi har många utmaningar att ta oss an inför nästa år och det enda vi kan göra är att gemensamt ta oss an dem. Tillsammans är som så många gånger förr ledordet för att fortsätta utveckla vår travsport.


Hästnäringen och travsporten har, liksom många andra branscher, det är tufft i det nuvarande ekonomiska läget. Det är kostnadshöjningar på i princip allt essentiellt inom hästföretagande. Ränteläget hjälper heller inte till och vi kämpar med sviktande efterfrågan på att köpa häst.

Trav- och galoppsportens främsta intäktskälla är som bekant spelet. Mer specifikt spelet till ATG. Det är en unik modell som skapades på 70-talet för att stärka den svenska hästnäringen. Och det har varit väldigt framgångsrikt. I Sverige finns det idag 355 000 hästar och hästnäringen i sin helhet omsätter 32 miljarder kronor samt bidrar till omkring 38 000 arbetstillfällen. En viktig och stor näring i Sverige helt enkelt.

Utöver det allmänt tuffa ekonomiska läget kom nu också ett mycket oväntat och i vårt perspektiv ogenomtänkt förslag när regeringen presenterade sin budgetproposition för 2024. Här föreslås en höjd spelbolagsskatt från 18 till 22 procent. Inte så uppseendeväckande för många, men potentiellt förödande för hästnäringen i allmänhet och trav- och galoppsporten i synnerhet. Går förslaget igenom innebär på det på årsbasis drygt 200 miljoner kronor i ökad skatt för ATG och i förlängningen riskerar det att påverka medlen till sporten och hästnäringen. Det unika och framgångsrika systemet med ATG som motor till hästnäringen gör oss också sårbara då trav- och galoppsporten inte får några statliga bidrag likt andra sporter. Vi är hänvisade till de medel vi kan generera via spelet och därför blir också hästnäringen den enda bransch som direkt drabbas av den föreslagna skattehöjningen.

Svensk Travsport kommer givetvis att göra allt vi kan för att få fler att förstå hur viktig hästnäringen är och hur travsporten är lokomotivet för hela branschen. Förslaget med höjd spelbolagsskatt slår fel och är som sagt enligt mig ogenomtänkt. Och det kommer vi också att föra fram i alla kanaler vi kan.

Vägen framåt är lagd
Även om vi har en hel del utmaningar och en tuff närtid att ta oss an så varken kan eller ska vi gräva ner oss. Att bara se det negativa tar oss inte framåt.  Det finns ändå mycket positivt vi behöver ta fasta på och arbeta framåt utifrån. Vi har under ett år arbetat med vår strategi Travsporten mot 2030 som nu är ute på remiss hos alla medlemmar i Svensk Travsport. Här slår vi fast var vi vill att travsporten ska vara och vilka fokusområden vi behöver arbeta med. Det är en ambitiös strategi med högt ställda mål, men vi behöver ha en hög ambition för att kunna växa när det vänder. Strategin ger en långsiktig riktning som hjälper oss att hålla kursen även när omvärlden är skakig.

Tillsammans är inte bara fina ord
När krubban är tom bits hästarna säger ett gammalt ordspråk. Det är lätt att i tuffa tider börja peka på varandra och slå vakt om sitt eget. Jag säger att det är förödande för travsporten i sin helhet att inte hålla ihop just när det är svårt. Vi sitter ihop i ett komplext ekosystem där alla faktiskt är lika viktiga. Utan uppfödare klarar vi oss inte. Utan hästägare klarar vi oss inte. Utan tränare klarar vi oss inte. Och så vidare. Allt hänger ihop men jag tror att vi alla delar bilden av att hjulen måste snurra kring ett stort intresse för travsporten och en stor efterfrågan från hästägare.

Det är ju ytterst upp till mig och ledningen på Svensk Travsport, ihop med styrelsen och travsportens olika forum och styrgrupper, att leda och tillsammans ta ansvaret för vår travsport. Vi måste göra det ihop och hålla ihop. Annars går det inte.

Travdatabasen en källa till fakta
Apropå att travsporten ändå har många positiva aspekter och en historiskt sett god utveckling så startade vi i somras en ny artikelserie som vi kallar Travdatabasen. Här kommer vi visa statistik över travsportens långsiktiga utveckling på olika områden. Siffror från de senaste 20-25 åren är ofta intressanta och historien hjälper oss att tolka nutiden och planera för framtiden. Särskilt i oroliga tider kan det vara bra att faktiskt titta på den fakta som finns över tid för att kunna dra väl underbyggda slutsatser. För tillfället ligger det fyra artiklar uppe under rubriken Travdatabasen och behandlar allt från barfotatävlande och startspår till prismedelsutveckling och travintresse. Det är väl värt en läsning! Du hittar artiklarna här.

SM-helgen med travsporten i centrum
Nu blickar vi mot helgen och Åbytravet där den 85:e upplagan av Svenskt Mästerskap körs. SM-helgen på Åby är en viktig samlingspunkt för den svenska travsporten. Förutom det självklara, att kora åtta svenska mästare i olika lopp, är det också en möjlighet för travsportens olika intressenter att komma samman med olika aktiviteter i flera dagar.

I de oroliga tider vi lever i är det viktigt att ta tillvara på de tillfällen när vi kan samlas och hylla vår fantastiska sport och alla som är engagerade i den. Vi är högst medvetna om, och påminns varje dag, om den turbulenta och osäkra situationen som samhället och då även travsporten befinner sig i just nu. Men under den här veckan och helgen är travet i centrum och med det gemenskap, glädje, passion, spänning, förhoppningar och på många håll infriade sådana.

Maria Croon, vd Svensk Travsport

Publicerad fredag 29 september 2023. kundtjanst@travsport.se