Ny karenstids- och förbudslista gäller från 1 oktober 2022

Karenstids- och förbudslistan uppdateras och de nya bestämmelserna börjar gälla 1 oktober 2022. Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en del förtydliganden. Ändringarna är framtagna i samarbete med trav- och galoppsporterna i Sverige, Norge och Danmark, dess nordiska kommitté (NEMAC) samt med förbundsveterinären vid Svenska Ridsportsförbundet.


Större uppdateringar i Karenstids- och förbudslistan är:

  • Utvärtes produkter mot insekter, som inte är läkemedel, men är godkända av Kemikalieinspektionen och avsedda för användning till häst får 0 timmars karenstid för tävling.
  • Zitch vet. (innehållande permetrin i en högre koncentration än ovan nämnda icke läkemedel) får däremot som registrerat veterinärmedicinskt läkemedel en karenstid på 96 timmar inför tävling.
  • RenuTend, ett nytt godkänt läkemedel för häst med mesenkymala stamceller för behandling vid senskador har tillkommit i listan men en karenstid har inte ännu beslutats då dokumentation ännu inte är tillgänglig.
  • Hemosilate vet. (etamysylat) har funnits på listan sedan tidigare och har nu fått en karenstid inför tävling på 6 dygn.
  • Övriga ändringar i läkemedelslistan gäller uppdateringar av nya läkemedel med tidigare listade substanser samt vissa redaktionella ändringar och förtydliganden är markerade i kursiv stil.

Den nya listan som gäller från 1 oktober hittar du här nedanför.