Konstaterad kvarkaliknande infektion i Värmlands län


Länsstyrelsen Värmlands län: 8/11; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zooepidemicus) hos häst i Kristinehamns kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 8 november 2019. kundtjanst@travsport.se