Konstaterad kvarkaliknande infektion i Östergötlands län


Länsstyrelsen Östergötlands län: 22/10; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zooepidemicus) hos häst i Norrköpings kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 23 oktober 2019. kundtjanst@travsport.se