Konstaterad Strep zooepidemicus i Dalarnas län


Länsstyrelsen Dalarnas län: 7/12; konstaterad Strep zooepidemicus hos hästar i Ludvika kommun.  Isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 7 december 2020. kundtjanst@travsport.se