Konstaterat virusabort i Södermanlands län


Länsstyrelsen Södermanlands län: 20/2; konstaterad virusabort (EHV-1) hos häst i Mariefreds kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 28 februari 2020. kundtjanst@travsport.se