Misstänkt kvarka i Länsstyrelsen Västra Götalands län


Länsstyrelsen Västra Götalands län: 5/2; misstänkt kvarka/hästinfluensa hos häst i Säves kommun. Isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 6 februari 2020. kundtjanst@travsport.se