Konstaterad salmonella i Skånes län


Länsstyrelsen Skånes län: 13/1; påvisad salmonella Typhimurium hos häst i Trelleborgs kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 13 januari 2020. kundtjanst@travsport.se