Konstaterat virusabort i Skånes län


Länsstyrelsen Skånes län: 29/1; konstaterad virusabort hos häst i Lunds kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 29 januari 2020. kundtjanst@travsport.se