Konstaterad kvarkaliknande infektion i Stockholms län


Länsstyrelsen Stockholms län: 12/5; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos hästar i Haninge kommun. Isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 13 maj 2020. kundtjanst@travsport.se