Påvisad salmonella i Stockholms län


Länsstyrelsen Stockholms län: 12/5; påvisad salmonella hos häst i Österåkers kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 20 maj 2020. kundtjanst@travsport.se