Konstaterad kvarkaliknande infektion i Skånes län


Länsstyrelsen i Skånes län: 26/3; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Kristianstads kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 26 mars 2020. kundtjanst@travsport.se