Konstaterad Strep zooeidemicus i Värmlands län


 Länsstyrelsen Värmlands län: 8/10; konstaterad Strep zooeidemicus hos hästar i Karlstads kommun. Isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 8 oktober 2020. kundtjanst@travsport.se