Konstaterad kvarkaliknande infektion i Stockholms- och Östergötlands län


Länsstyrelsen i Stockholms län: 2/9; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Värmdö kommun. Provtagning är utförd. Ingen generell isolering då hästen stått isolerad. Hästen står kvar i karantän.

 

Länsstyrelsen i Östergötlands län: 2/9; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Linköpings kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 2 september 2020. kundtjanst@travsport.se