Konstaterad kvarkaliknande infektion och EHV-4 i Stockholms län


Länsstyrelsen i Stockholms län: 8/9; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) och EHV-4 hos häst i Upplands-Bro kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 8 september 2020. kundtjanst@travsport.se