Konstaterad kvarkalikande infektion i Hallands- och Västra Götalands län


Länsstyrelsen i Hallands län: 5/8; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Kungsbacka kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: 6/8; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Marks kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 6 augusti 2021. kundtjanst@travsport.se