Konstaterad kvarka och strep zooeidemicus i Värmlands län


Länsstyrelsen Värmlands län: 30/12; konstaterad kvarka och strep zooeidemicus hos hästar i Karlstads kommun. Isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 4 januari 2021. kundtjanst@travsport.se