Konstaterad kvarkaliknande infektion i Hallands län


Länsstyrelsen i Hallands län: 27/7; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Halmstads kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 27 juli 2021. kundtjanst@travsport.se