Konstaterad kvarkaliknande infektion Värmlands län


Länsstyrelsen i Värmlands län: 28/7; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Säffle kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 28 juli 2021. kundtjanst@travsport.se