Virusabort i Västra Götalands län


Länsstyrelsen Västra Götalands län: 6/4; virusabort (EHV-1) hos häst i Falköping kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 8 april 2022. kundtjanst@travsport.se