Konstaterad kvarkaliknande infektion i Norrbottens län


Länsstyrelsen i Norrbottens län: 25/8; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Bodens kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 25 augusti 2022. kundtjanst@travsport.se