Konstaterad kvarkaliknande infektion i Värmlands län


Länsstyrelsen i Värmlands län: 6/12; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Kils kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 6 december 2022. kundtjanst@travsport.se