Konstaterad virusabort i Stockholms län


Länsstyrelsen Stockholms län: 9/2; konstaterad virusabort hos häst i Norrtälje kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 9 februari 2022. kundtjanst@travsport.se