Konstaterad kvarkaliknande infektion i Dalarnas län


Länsstyrelsen i i Dalarnas län: 27/7; konstaterad kvarkaliknande infektion (Str Zoopedemicus) hos häst i Rättviks kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 26 juli 2022. kundtjanst@travsport.se