Konstaterad Strep zooepimedicus i Stockholms län


Länsstyrelsen Stockholms län: 24/5; konstaterad Strep zooepidemicus hos häst i Värmdö kommun.

Isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 24 maj 2022. kundtjanst@travsport.se