Påvisad infektion med virusabort i Västernorrlands län


Länsstyrelsen Västernorrlands län: 10/5; påvisad infektion med virusabort (abortform) hos häst i Sundsvalls kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 13 maj 2022. kundtjanst@travsport.se