Misstänkt klinisk hästsjukdom i Värmlands län


Länsstyrelsen Värmlands län: 28/2; misstänkt klinisk hästsjukdom hos häst i Karlstads kommun. Provtagning är utförd och isoleringsrekommendationer är lämnade.

Publicerad den 4 mars 2022. kundtjanst@travsport.se