Ansökan om Svensk Travsports årskort - juridisk person

För juridiska personer som är ägare/delägare/uppfödare/ deluppfödare för häst gäller i normalfallet att bolagsrepresentanten/bolagsrepresentanterna berättigas Svensk Travsports årskort. Om den juridiska personen önskar ansöka om ytterligare årskort utan att utse en bolagsrepresentant/flera bolagsrepresentanter kan ansökan göras av firmatecknare via detta formulär.


Fyll i nedanstående information och skicka in. Personer angivna nedan får återkoppling på ansökan via e-post inom två veckor. Om fler än 10 årskort önskas, vänligen fyll i formuläret flera gånger.

Vi ansöker härmed om Svensk Travsports årskort för nedanstående personer i företaget:


kundtjanst@travsport.se