Att startanmäla

Liksom tidigare är det startanmälan från cirka sex dagar före tävlingsdagen. Oftast går anmälningstiden ut klockan 9.00.


Mörka propositioner är det för V75- och V86-lopp samt i de flesta lopp med ett förstapris på 100 000 kronor eller mer. Att det är en mörk proposition framgår av propositionstexten eller på travsport.se med en mörk flagga vid respektive proposition. Man kan följa hur många hästar som anmäls till varje lopp fram till startanmälningstidens slut. Därefter tas en färdig startlista fram med alla hästar i bokstavsordning och önskade kuskar. Under kompletteringstiden ska sedan kuskar/ryttare, bekräfta, ranka eller avböja sina styrningar.

Propositioner med ljus anmälan markeras med en ljus flagga på travsport.se. Där kan man efterhand följa vilka hästar som anmäls till olika lopp. I listan finns även information om hästens startprissumma, startpoäng, tränare, kusk-/ryttarönskemål samt om hästen har förbehåll för start. Det sistnämnda enbart markerat med ett F. Det går alltså inte att se vilka förbehåll som lämnats. Som förbehåll räknas även alternativa lopp som hästen är anmäld till. Listan är inte uppdaterad så hästar som av olika skäl inte är startberättigade kan finnas med bland de anmälda.

Hur gör jag för att startanmäla på travsport.se? 
I inloggat läge går du till Mina sidor, därefter till startanmälan/starter och klickar på till propositioner. Bläddra fram till den tävlingsdag du vill anmäla till.

Alternativ 1)
Klicka på knappen prop så får du upp alla lopp under tävlingsdagen. Inom parentes står hur många hästar som är anmälda till respektive lopp. På raden nedanför finns en siluett av en körsven. Klickar du på den ser du vilka som satt upp sig som tillgängliga under tävlingsdagen. Bredvid siluetten finns en flagga som kan vara ljus eller mörk, vilket betecknar om propositionen har ljus eller mörk anmälan.

Alternativ 2) 
Klicka på länken expressanmälan. Du får då upp alla propositioner för tävlingsdagen och kan enkelt anmäla flera hästar till flera propositioner. Välj de hästar du vill startanmäla i rutan. Om hästnamnet står med kursiv stil är hästen redan anmäld till aktuell proposition. En ny sida visas där du kan fylla i eventuella spårförbehåll, transportförbehåll samt välja körsven/ryttare. Du kan klicka på länken Lämna info till bana om du t.ex. har speciella boxönskemål. Du kan dock inte lämna några kommentarer om din startanmälan i den rutan. När du fyllt i alla uppgifter skickar du din startanmälan med länken längst ner. Du kommer då till en ny sida där de uppgifter du fyllt i syns.

Bild: 1) Startanmälan 2) Expressanmälan

Kan jag startanmäla via telefon? 
Det går fortfarande att startanmäla via telefon, men avgiften är det dubbla jämfört med en anmälan via användarkonto på travsport.se och anmälningstiden är inte lika länge som anmälan via internet.

Vad kostar det att startanmäla och stryka sin häst?
Häst intagen i tävlingsprogrammet som är anmäld via travsport.se debiteras 84,80 kronor. Häst anmäld på annat sätt debiteras 159 kronor. 

Hur långt i förväg kan jag anmäla till ett lopp?
Direkt när propositionerna är klara på travsport.se kan du startanmäla. Tänk på att din häst exempelvis kan passera de gränser som satts för startprissumma under tiden fram till loppet och att den därför kanske inte får vara med i loppet.

Kan jag startanmäla till hur många lopp jag vill? 
Om det inte står annat i propositionstexten kan du anmäla till hur många propositioner du vill. Även till flera lopp och banor samma dag, men då måste du rangordna i vilken ordning du vill starta i de olika loppen.

Bild: Hur man rangordnar sina anmälningar

Hur kan jag se om min häst har chans att komma med i loppet jag anmält till? 
Vid ljus anmälan kan du löpande se vilka hästar som anmäls till respektive proposition. I listan ser du bland annat startpoäng och kan sortera på det. I P22-lopp kan du sortera på startsumma och se hur du ligger till. Är det ett P21-lopp kan du inte rangordna hästarna, utan måste klicka på varje häst för att se senaste start. I mörka propositioner kan du inte se vilka hästar som är startanmälda, bara antalet inom parentes.

Bild: Anmälda hästar

Video: Så här kan du se om din häst har chans att komma med i loppet

Vad menas med förbehåll?
Med förbehåll menas att du bara vill starta i loppet på vissa villkor. Vid mörk anmälan är inga förbehåll tillåtna. Vid ljus anmälan är det tillåtet att lämna spårförbehåll. Detta gäller dock inte vid så kallad spårtrappa. Det är också tillåtet att lämna transportförbehåll, alltså att hästen startar endast om annan häst (oavsett tränare) kommer med samma dag. Inga andra förbehåll är tillåtna. Det är alltså t.ex. inte tillåtet ha förbehåll som till exempel A- och B-häst eller viss körsven/ryttare.

Vilka förbehåll kan jag lämna vid startanmälan? 
Vid ljus anmälan är det tillåtet att lämna spårförbehåll, och då som mest välja bort fyra spår per lopp. Detta gäller dock inte vid så kallad spårtrappa. Strikt spårnummer gäller. Det tas alltså ingen hänsyn till om det är enkelvolt, springband, få startande etc. Vill du lämna transportförehåll skriver du vilken eller vilka hästar som också måste komma med för att du ska starta och i vilken prop de är anmälda till. Skriv till exempel: Startar bara om Brunte kommer med i prop. 8.

Bild: Startanmälan vid ljus proposition

Video: Så startanmäler du med förbehåll

Hur lägger jag upp en lista med förvalda körsvenner och ryttare? 
Du kan göra en egen lista med körsvenner och ryttare som du ofta använder så att du slipper söka varje gång du anmäler. Listan läggs upp under inställningar.

Bild: Inställningar

Video: Så här lägger du in förvalda kuskar och ryttare

Hur får jag reda på vilka kuskar/ryttare som är tillgängliga under tävlingsdagen? 
När du valt bana och tävlingsdag och ser dagens propositioner finns en siluett av en körsven under propositionens nummer. Klickar du på den ser du vilka som satt upp sig som tillgängliga under tävlingsdagen. Förutom personens namn ser du hemmabana, licenstyp, körsvenskategori, ålder, statistik från förra året samt om kusken/ryttaren är uppsatt som tillgänglig på fler banor samma dag. Slutligen finns också uppgift om eventuellt kör/-ridförbud och en infoknapp med ytterligare uppgifter som telefonnummer och kör-/ridprovision. Det finns även andra länkar, till exempel under expressanmälan där du kan se tillgängliga körsvenner/ryttare.

Bild: Tillgängliga körsvenner 

Video: Så hittar du tillgängliga kuskar

Hur väljer jag körsven/ryttare? 
När du valt proposition att anmäla till får du fram en sida där du bland annat kan lämna önskemål om kusk. Du kan välja kör själv, önskar kusk, välj från ligan eller kusk med utländsk licens. Önskar du kusk från ligan sätts kusk upp efter speciella regler, i korthet den som vunnit flest lopp på aktuell bana senaste året och som är tillgänglig i loppet. Vill du själv välja kusk rangordnar du själv dem. Sök på kuskens namn och klicka på namnet så blir den ditt val. Du kan önska i stort sett hur många kuskar/ryttare du vill. Endast personer med licens för den lopptyp du anmäler till kommer fram som förslag. Däremot känner inte sökningen av om kusken/ryttare uppfyller övriga krav för loppet, t.ex. högre körsvenskategori, kusk/ryttare är spärrad eller om personen är avstängd aktuell tävlingsdag. Du kan ändra rangordningen med pilarna bredvid namnet om du vill. Med det röda krysset tar du bort ditt val.

Bild: Startanmälan vid ljus proposition

Video: Så här väljer du kusk till dina anmälda hästar

Kan jag önska en kusk/ryttare som inte är tillgänglig tävlingsdagen?
Ja, du kan söka fram alla personer som finns i vår databas och välja denne till din häst. Körsvennen/ryttaren kommer att få ett sms under kompletteringstiden och ska då bekräfta om denne vill köra eller rida din häst. Har personen utländsk licens och inte finns i databasen kan du välja alternativet kusk med utländsk licens och fylla i namnet där. Tänk på att sätter man upp enbart en kusk/ryttare med utländsk licens betraktas det som att denne har bekräftat uppsittningen.

Bild: Startanmälan vid ljus proposition

Hur markerar jag att en körsven/ryttare lovat köra/rida min häst (körlöfte)? 
Begreppet körlöfte, alltså att körsvennen/ryttaren lovat köra/rida din häst, finns inte kvar. Körsvennen/ryttaren ska istället bekräfta och rangordna sina uppsittningar under tiden för komplettering.

Hur gör jag om jag inte hittar namnet på den körsven/ryttare jag önskar? 
Alla med svensk licens är sökbara. Hittar du inte den du söker kan det bero på att denne saknar licens för den typen av lopp du valt. Är du osäker på stavningen kan du prova att söka på travsport.se efter en häst personen brukar köra/rida. Ta annars kontakt med din hemmabana eller Svensk Travsports kundtjänst som säkert kan hjälpa dig. I nödfall kan du välja kusk med utländsk licens och skriva namnet med fritext. Komplettera då gärna med hemmabana eller annan nödvändig info. Tänk på att din text syns i listan på travsport.se.

Bild: Startanmälan vid ljus proposition

Vad markerar jag vid anmälan till ett lopp med lottade körsvenner/ryttare? 
Välj alternativet Välj kusk från ligan.

Hur kan jag se att min startanmälan kommit fram? 
I inloggat läge går du till Mina sidor och klickar på startanmälda hästar i marginalen. Där visas alla hästar som du just nu har startanmält.

Bild: Startanmälan vid ljus proposition och Expressanmälan

Video: Kolla och ändra startanmälda hästar

Hur tar jag bort en häst jag startanmält? 
Du kan ta bort en häst utan avgift fram till startanmälningstidens slut. I inloggat läge går du till Mina sidor, därefter till startanmälan/starter och klickar på länken Du har just nu xx anmälda hästar. Leta upp din häst och markera rutan med ett rött kryss till höger om hästens namn. Bekräfta i dialogrutan att du verkligen vill ta bort hästen. Ångrar du dig innan startanmälningstidens slut och ändå vill anmäla hästen till loppet gör du en ny startanmälan.

Bild: Ta bort startanmälan

Video: Kolla och ändra startanmälda hästar

Hur ändrar jag en startanmälan jag redan gjort? 
Du kan ändra vad du vill fram till startanmälningstidens slut. I inloggat läge går du till Mina sidor, därefter till startanmälan/starter och klickar på länken Du har just nu xx anmälda hästar. Leta upp din häst och markera rutan med en penna till höger om hästen. Då länkas du till en sida där du kan ändra din anmälan. Glöm inte att spara ändringen när du är klar.

Bild: Redigera startanmälan

Video: Kolla och ändra startanmälda hästar

Kan jag ändra förbehåll som jag redan lämnat?
Ja, du kan göra ändringar fram till startanmälningstidens slut. I inloggat läge går du till Mina sidor, därefter till startanmälan/starter och klickar på länken Du har just nu xx anmälda hästar. Leta upp din häst och markera rutan med en penna till höger om hästen. Då länkas du till en sida där du kan ändra dina förbehåll med mera. Glöm inte att spara ändringen när du är klar.

Bild: Redigera startanmälan

Video: Kolla och ändra startanmälda hästar

Vad händer om jag lämnar ett förbehåll som inte är godkänt? 
Ingen hänsyn tas till felaktiga förbehåll. Hästen betraktas då som anmäld och är skyldig att starta om den kommer med i loppet.

Hur lämnar jag önskemål om gästbox? 
I samband med anmälan kan du klicka på länken Lämna info till bana och lämna speciella boxönskemål. Du kan naturligtvis även kontakta banan efter startanmälan och framföra dina önskemål.

Bild: Startanmälan vid ljus proposition

Hur tar jag reda på vilka kuskar som får köra/rida i ett lopp med t.ex. körsvenskategori 2?
Du hittar listan i propositionen för loppet genom att klicka på symbolen med en siluett av en körsven. Du hittar även en länk på den sidan där du väljer körsven/ryttare vid startanmälan. I en av kolumnerna hittar du körsvenskategori. Tänk på att personen kan flyttas uppåt i kategorierna under tiden fram till anmälningstidens slut, eftersom även lopp innevarande år räknas.

Länk: Tillgängliga körsvenner

Video: Så här väljer du kusk till dina anmälda hästar

Hur vet jag vem som får köra/rida i breddlopp?
Det finns en lista i rutan längst ner på sidan över personer som inte får vara med i breddlopp. Tänk på att även personer som inte är berättigade att köra i breddlopp kan finnas med i tillgänglighetslistan. Det kan finnas ytterligare begränsningar i propositionen, till exempel lopp för amatörer, lärlingar och så vidare.

Länk: Tillgängliga körsvenner

Hur hittar jag förslag på kuskar/ryttare till ungdomslopp? 
Listan över tillgängliga körsvenner/ryttare har kompletterats med en hel del nyttig information, bland annat personernas ålder. Du hittar listan i propositionen för loppet genom att klicka på symbolen med en siluett av en körsven. Du hittar även en länk på den sidan där du väljer körsven/ryttare vid startanmälan. I en av kolumnerna hittar du ålder.

Länk: Tillgängliga körsvenner

Video: Så här väljer du kusk till dina anmälda hästar

När får jag reda på om min häst kommer med i loppet? 
Efter startanmälningstidens slut sammanställs listorna och därefter är det klart vilka hästar som kommer med i respektive lopp. Inför kompletteringen publiceras en lista med alla hästar i bokstavsordning där sedan körsvenner/ryttare bekräftar, rangordnar eller avböjer sina uppsittningar.

Länk: Lista inför komplettering

När bestäms om ett lopp kommer att delas?
Efter startanmälningstidens slut sammanställs listorna och därefter är det klart vilka hästar som kommer med i respektive lopp. Beslut har då också tagits om något lopp kommer att delas. Inför kompletteringen publiceras en lista med alla hästar i bokstavsordning där det framgår om ett lopp är delat. 


kundtjanst@travsport.se