Komplettering

Det avslutande momentet, för både ljusa och mörka propositioner, är komplettering. Då ska alla körsvenner och ryttare bekräfta och rangordna styrningar de fått till tävlingsdagen. Alla som är uppsatta som önskemål på en häst meddelas genom sms om att det är dags att logga in på sitt användarkonto och bekräfta eller avstå från de uppsittningar man fått.


När tiden för startanmälan är över tas en startlista fram med de hästar som ska vara med i respektive lopp efter att man tagit hänsyn till förbehåll med mera. Det som sedan återstår är att få fram vilka körsvenner/ryttare hästarna ska ha. Detta görs under tiden för komplettering. Alla körsvenner och ryttare som har ett användarkonto och som är önskade på en häst under en tävlingsdag får ett sms om att det finns uppsittningar att bekräfta. Undantag är tränare som kör sin egen häst (utan kuskalternativ) som inte får något sms. Uppgifterna om vilka banor och hästar det gäller ser körsvennen/ryttaren på sitt användarkonto på travsport.se. Under kompletteringstiden måste alla som är uppsatta en tävlingsdag bekräfta, rangordna eller avböja sina styrningar. De körsvenner/ryttare som inte har bekräftat sina uppsittningar en timme innan kompletteringstidens slut påminns om detta med ytterligare ett sms. Har en uppsittning inte bekräftats betraktas det som ett nej. När kompletteringstiden är över tas en slutlig startlista fram.

Hur får jag reda på om jag är önskad som kusk/ryttare till en tävlingsdag? 
När startlistan är klar för komplettering skickas ett sms till alla körsvenner och ryttare som är önskade på tävlingsdagen, undantag är tränare som kör sin egen häst (utan kuskalternativ) som inte får något sms. Ett nytt sms skickas som påminnelse en timme innan tiden för komplettering går ut till de som fortfarande har styrningar kvar att bekräfta. Du kan också se vilka styrningar du måste bekräfta när du loggar in på ditt användarkonto på travsport.se. För tydlighetens skull bör du alltid svara på en uppsittning även om du inte tänker köra. Det gäller även när du är uppsatt på en häst du inte får köra till exempel på grund av körförbud.

Bild: Lämna körlöfte

Video: Så här väljer och rangordnar du dina uppsittningar

Kan jag bekräfta mina uppsittningar på telefon? 
Nej, du kan bara göra dina kompletteringar via användarkontot på travsport.se.

Hur gör jag för att bekräfta en uppsittning?
Gå in på mina sidor på ditt användarkonto. I rutan Uppsittningar kan du se vilka uppsittningar du måste bekräfta. Klicka på länken så skickas du till en sida med alla uppsittningar på en viss bana. Bekräfta din uppsittning genom att välja 1 i dialogrutan. Har du flera hästar i samma lopp rangordnar du dem med 1,2, och så vidare. Väljer du att ranka 1 på en häst du är uppsatt som förstaval blir det automatiskt nej på övriga. Du kan förstås ändå ranka dessa i dialogrutan om du vill. Du tackar nej till styrningen genom att välja Nej. Vill du inte alls köra/rida aktuell tävlingsdag kan du markera rutan med den texten. Då blir det nej på alla dina uppsittningar den dagen. Under hela kompletteringstiden kan du ändra dina val.

Bild: Lämna körlöfte

Video: Så här väljer och rangordnar du dina uppsittningar

Kan jag som tränare ändra mina val under kompletteringstiden? 
Under hela kompletteringstiden kan ändra dina val som du vill, men tänk på att körsvennen redan kan ha varit inne och bekräftat sina styrningar. Tar du bort en körsven som redan rankat sig på din häst bör du ta kontakt med denne och meddela ändringen. Meddela gärna även de körsvenner du lägger till som önskade eftersom denne annars kanske inte uppmärksammar ändringen.

Bild: Ändringar under kompletteringstid

Video: Så här väljer och rangordnar du dina uppsittningar

 


kundtjanst@travsport.se