Utländska anmälningar


Information till utländska tränare, körsvenner och ryttare. 

Startanmälan: Hästar i utländsk träning ska normalt startanmälas senast klockan 09.00 sista vardagen före ordinarie startanmälan. Tiden finns angiven i propositionen. Startanmälan ska innehålla: Hästens namn, tränare med mobilnummer, körsven (eller eventuella önskemål) och datum för senaste start. Du måste också meddela om hästen är anmäld till någon annan bana i utlandet eller Sverige, eller om du tänker göra det. Det är förstås även möjligt att lämna spårförbehåll och transportförbehåll i propositioner där det är tillåtet.

Komplettering: Anmäler en utländsk tränare en häst med enbart en utländsk körsven/ryttare betraktas det som att denne bekräftat uppsittningen. Är körsven/ryttare uppsatt som alternativ ska denne under tiden för komplettering bekräfta sin uppsittning på telefon under kundtjänsts ordinarie öppettider (måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-15.30) alternativt om det är inför v75-dag (söndag klockan 16.00-17.00). Även utländsk körsven/ryttare kan ange sig som tillgänglig en viss tävlingsdag. Meddela i så fall Svensk Travsports kundtjänst.

Tietoa lähtöön ilmoittautumisista suomalaisille valmentajille, ohjastajille ja ratsastajille

Lähtöön ilmoittautuminen: Ulkomaan rekisterissä olevat hevoset tulee ilmoittaa lähtöön viimeistään klo 09.00 päivää ennen varsinaista ilmoittautumispäivää. Aika ja päivämäärä löytyvät sarjamäärityksistä. Hevosen ilmoittautuminen vaati hevosen nimen, valmentajan puhelinnumeron (matkapuhelinnumero), ohjastajan (tai toivomuksen ohjastajasta) sekä päivämäärän koska hevonen on viimeksi startannut. Teidän pitää myös ilmoittaa jos hevonen on ilmoitettu starttiin johonkin muuhun maahan tai Ruotsiin tai jos teillä on aikomus ilmoittaa hevonen lähtöön jonnekin muualle.

Täydennykset/lisäykset: Jos ulkomaalainen valmentaja ilmoittaa hevoselle ainoastaan yhden ohjastajan/ratsastajan niin tulkitsemme tämän niin että ohjastaja/ratsastaja on lupautunut ohjastamaan/ratsastamaan kyseisestä hevosta. Jos valmentaja on ilmoittanut hevoselle useita vaihtoehtoja ohjastajaksi pitää näitten ohjastajien ilmoittaa meidän asiakaspalveluun (ma-to 08.00-16.30, pe 08.00-15.30), tai normaalisti kun on kyseessä v75-päivä (sunnuntai 16.00-17.00), jos heillä on aikomus tulla ohjastamaan kyseistä hevosta. Ainostaan ne ohjastajat jotka ovat varmistaneet tämän meille voivat ohjastaa hevosta kyseisessä lähdössä. Myös ulkomaalaiset ohjastajat/ratsastajat voivat ilmoittaa meille halukkuutensa ohjastaa/ratsastaa hevosia tiettynä kilpailupäivänä. Ilmoitus myös tästä tehdään meidän asiakaspalveluun.

 


kundtjanst@travsport.se