Informationsmaterial från momsutbildningar

I april 2021 publicerade Skatteverket ett nytt ställningstagande kring beskattningsbar person och moms. Branschen har gemensamt via ett samarbete mellan Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF Häst arbetat för att föra en dialog med Skatteverket om effekterna av ställningstagandet och tillämpningen av detsamma.


Branschen arrangerade gemensamt två informationsträffar i juni 2021 som leddes av momsexperterna Urban Rydin och Jan Kleerup. Träffarna anordnades med syftet att informera om innehållet i ställningstagandet och branschens syn på och uppfattning om detsamma. Informationsmaterialet från träffarna finns nu tillgängligt här nedan.

Informationsträffarna finansierades via projektmedel från EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling, inom ramen för projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb.