Moms

För att betala ut prispengar och premieloppspremier använder travsporten i Sverige sig av så kallad självfakturering. Det innebär att den som är utbetalare av ett tillgodo ställer ut en faktura/kreditnota istället för att mottagaren skickar en faktura för att få ut sina pengar. För att avsändaren ska få avdragsrätt för momsen krävs att mottagarens momsregistreringsnummer finns utskrivet på fakturan.


Moms på prispengar och premieloppspremier

Moms på garanterade prispengar och premieloppspremier betalas ut till momsregistrerade svenska hästägare som anmält sitt momsregistreringsnummer till Svensk Travsport. Anmälan görs enligt nedan.

1. Registrera ditt momsregistreringsnummer hos Svensk Travsport. Det gör du i inloggat läge här på travsport.se. När du loggat in klickar du på fliken momsregistreringsnummer under "mitt hästägande/ägda hästar", fyller i uppgifterna och sparar. 

2. Om du saknar användarkonto kan du enkelt skaffa ett genom att använda länken i rutan längst ner på sidan. Kontot är kostnadsfritt. Observera att bolag inte kan skapa användarkonton, därför krävs att någon på bolaget skaffar ett personligt konto och att firmatecknaren fyller i blanketten "Fullmakt för bolagsrepresentant" och skickar till oss. När vi fått fullmakten tar det 7 dagar innan hästägarfunktionerna fungerar hos bolagsrepresentanten.

3. Om du inte är momsregistrerad kan du ansöka om momsregistrering. Mer information om hur det går till hittar du via länken till skatteverket i rutan längre ner på sidan. Därefter registrerar du ditt momsregistreringsnummer via ditt användarkonto här på travsport.se.

Mer information om moms på prispengar kan du läsa i skatteverkets ställningstagande.

Omvänd skattskyldighet och export

Från och med den 1 januari 2010 kan vi fakturera vissa tjänster utan moms till näringsidkare som har sitt säte eller ett fast etableringsställe i utlandet. En förutsättning för detta är att vi har registrerat VAT-nummer för näringsidkare inom EU och att vi har erhållit bevis för att övriga är registrerade för näringsverksamhet i sitt hemland. Läs mer på Skatteverkets webbplats. Länken dit hittar du i rutan längst ner.

Frågor om beskattningsbar person – har du fått frågor från Skatteverket och behöver tips om hur du kan bemöta?

Branschen (LRF Häst, Svensk Travsport och Svensk Galopp) har gemensamt tagit fram schablontexter för dig som vill ha tips om hur man bäst bemöter i dessa frågor. Användarinstruktion och schablontexter hittar du här nedan.

Användarinstruktion till schablonskrivningar för bemötande av förfrågningar från Skatteverket
Med anledning av Skatteverkets nya ställningstagande kring vem som ska anses vara beskattningsbar person så kan det innebära att Skatteverket skickar ut förfrågningar och eventuella förslag till beslut gällande registrering för moms, eller frågor/beslut med anledning av inlämnade momsredovisningar.

Svensk Travsport tillsammans med Svensk Galopp och LRF Häst har tagit fram förslag på ett antal exempel/schablontexter att använda vid inlämnande av svar. Det här är viktig information till dig som avser att använda dig av schablontexterna/mallarna för att bemöta frågor från Skatteverket gällande moms och beskattningsbar person.

Tänk på att då alla hästägare har olika förutsättningar blir varje skattskyldig ett specifikt och unikt ärende. Därför måste varje svar vara anpassat efter sina förutsättningar och situation. Detta innebär att bifogat textförslag måste anpassas efter varje unik situation. Schablontexterna ska ses som förslag till skrivningar som kan användas och är utformade med en rad olika alternativa texter för olika påståenden. Du som användare av mallen behöver själv bedöma om något av de olika exemplen på argumentation, är korrekt att använda i just ditt enskilda fall.

Frågorna är inte enkla och det är tydligt att branschen och Skatteverket har olika syn på rättstillämpningen i den här frågan. Det är sannolikt att flera ärenden kommer att gå vidare i rättssystemet om Skatteverket så väljer.

Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF Häst friskriver sig från ansvar vid helt eller delvis nyttjande av texten. Rekommendationen från branschen är att alltid ta hjälp av kunnig rådgivare i dessa frågor.

Frågan om moms och beskattningsbar person i hästverksamhet, är mycket specifik och från branschens sida har vi nyligen hållit informationsträff även för dom större revisions- och redovisningsbyråerna samt för branschens gemensamma företrädare. Det är väldigt viktigt att vi gemensamt skapar förutsättningar för liktydiga svar och argumentation.

Schablonsvaren hittar du här.

Webbinarium om fördelning av prispengar och moms mellan delägare 220608


kundtjanst@travsport.se