Inbetalning

Här hittar du de uppgifter du behöver för att göra inbetalningar till oss.


Betalning av fakturor

Betalning av AVR- och TDS-fakturor samt fakturor från Svensk Travsport AB ska göras till bankgiro 5326-0527.

Betalning via internetbank

Vid betalning från en internetbank måste fakturans OCR-nummer anges.

Betalning på annat sätt

Ange alltid kund- och fakturanummer vid betalning på annat sätt.

Betalning av inkassokrav

Om du har fått ett inkassokrav, följ betalningsinstruktionerna som står på kravet. Vid frågor kontaktas inkassobyrån.

Betalning från utland

IBAN: SE48 5000 0000 0511 7113 2441

BIC-kod: ESSESESS

Observera att fakturan ska betalas i svenska kronor (SEK) och att bankavgiften ska betalas av avsändaren. Ange alltid kund- och fakturanummer.


kundtjanst@travsport.se