Faktureringsrutiner

Här kan du läsa mer om våra faktureringsrutiner. Glöm inte att betala! Uteblivna betalningar kan leda till att du inte får vara med och tävla.


Fakturor för träningsavgifter, anmälningsavgifter med mera skickas ut från Svensk Travsport omkring den 10:e i varje månad, innehållande transaktioner för månaden innan.

Start-, kör- och anmälningsförbud

Observera att start-, kör- och anmälningsförbud kan komma att sättas om betalningen inte är bokförd på Svensk Travsports konto senast det datum som är angivet på fakturan (oss tillhanda). Läs mer i 81 § i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.


kundtjanst@travsport.se