Utbetalning

Här kan du läsa mer om våra utbetalningsrutiner.


Prispengar

Prispengar från travlopp i Sverige betalas ut den 15:e i månaden efter den aktuella starten. Om den 15:e infaller på en helg, betalas pengarna ut vardagen innan. Tidpunkten för utbetalning av prispengar vunna i ett annat land kan variera.

Prispengar till utlandstränade hästar

Ägare till utlandsregistrerade hästar som tränas av tränare som saknar svensk licens, och har tävlat och tjänat prispengar på svenska banor f om 1 januari 2019, behöver för att få prispengar utbetalade fylla i blanketten "Ansökan om utbetalning av prispengar/Request for transfer of earnings" och skicka antingen via epost till kundtjanst@travsport.se eller till Svensk Travsport AB, Ekonomiavdelningen, Box 20151, 161 02 Bromma, Sweden./Owners of horses registered outside of Sweden, trained by trainers who lack a swedish license, and has competed and earned prize money on swedish racetracks from January 1st, 2019 and onwards need to in order to get payment fill in the form "Ansökan om utbetalning av prispengar/Request for transfer of earnings" and send by email to kundtjanst@travsport.se or to Svensk Travsport AB, Ekonomiavdelningen, Box 20151, 161 02 Bromma, Sweden.

Uppfödarpremier

Uppfödarpremier betalas ut varje månad, med en månads förskjutning (det vill säga uppfödarpremier för januari betalas ut den 15 mars, för februari den 15 april och så vidare).
Uppfödarpremier för i utlandet intjänade prispengar betalas ut en gång per år, den 15 februari.

Premieloppspremier

Premieloppspremier, grundpremie och särskild premie, betalas ut den 15:e i månaden efter den månad hästen har gått godkänt premielopp.

Kvalpremier kallblod

Kvalpremier betalas ut till uppfödare och ägare den 15:e i månaden efter den månad hästen har gått godkänt kvallopp.

Utbetalningssätt

Svensk Travsport kan betala ut prispengar/tillgodohavanden till bankgiro, bankkonto, personkonto eller till konto i utländsk bank. Vid utbetalning till konto i utländsk bank kan bankkostnader tillkomma.
Utbetalning görs i svenska kronor (SEK).

Anmälan/ändring av konto

Du kan anmäla ett nytt konto om du loggar in med BankID på ditt användarkonto här på travsport.se, ändringen görs under fliken inställningar. Om du saknar användarkonto kan du skaffa ett via länken nedan. Du kan också fylla i och skicka in en kontoblankett till Svensk Travsport. Den kan hämtas i vårt blankettförråd. Du hittar blanketten i rutan längst ner på sidan.

Självfaktura

För att betala ut prispengar och premieloppspremier använder travsporten i Sverige sig av så kallad självfakturering. Det innebär att den som är utbetalare av ett tillgodo ställer ut en faktura/kreditnota istället för att mottagaren skickar en faktura för att få ut sina pengar. För att avsändaren ska få avdragsrätt för momsen krävs att mottagarens momsregistreringsnummer finns utskrivet på fakturan.


kundtjanst@travsport.se