Foto: TR Bild

Skattefrågan är ett fortsatt orosmoment för hästföretagarna – hur jobbar branschen vidare med frågorna?

Läs intervjun med skatteexperterna som jobbar intensivt med att skapa bättre förutsättningar för dig som driver verksamhet med tävlande hästar.


Ställningstaganden från Skatteverket skapar oro

I april 2021 publicerade Skatteverket (SKV) ett nytt ställningstagande kring beskattningsbar person och moms. I ställningstagandet finns delar som har visat sig påverka hästföretagare mycket negativt, och särskilt påverkas de som endast bedriver tävlingsverksamhet med häst. Hårdast drabbas trav- och galoppbranschen. Svensk Travsport arbetar sedan en tid tillbaka, i nära samverkan med LRF Häst och Svensk Galopp, på flera fronter för att stötta dig som driver hästverksamhet. Branschen arbetar med att både föra en dialog med SKV om effekterna av ställningstagandet och tillämpningen av detsamma, men också med att få svar på ett antal frågor genom att ansöka om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden, för att få klarhet i vad som gäller rättsligt för verksamheter där tävlingsverksamheten är den enda eller den dominerande delen av verksamheten. Till vår hjälp i detta arbete, finns några av våra främsta momsexperter; Urban Rydin (AB Rostur), Jan Kleerup (Erlegal Advokat) och LRF:s egen skattejurist Martin Mörman. Jan och Urban är de som driver arbetet med att ansöka om förhandsbesked. LRF Häst har ställt några frågor till Urban och Jan, om nuläget och pågående arbete.

Ställningstagandet om beskattningsbar person publicerades av SKV i april, det har alltså gått ungefär ett halvår sedan dess. Ni såg tidigt att de delar som berör hästföretagare i det nya ställningstagandet, kunde innebära en stor risk för branschen, hur har ni agerat efter detta?
– Jan: Ja vi såg tidigt riskerna med ställningstagandet och har på uppdrag av branschen och i nära samverkan med de berörda organisationerna, fört en dialog med SKV, erbjudit ett antal digitala informationstillfällen för hästföretagare, erbjudit en digital informationsträff för skatterådgivare och utöver detta har vi också ansökt om två förhandsbesked. Vi har ansökt om förhandsbesked både gällande frågan om moms på premieloppspengar och kanske ännu mera avgörande – ett om hur SKV ställer sig till i vilka lägen man är beskattningsbar person eller inte. Det ena förhandsbeskedet är avvisat men en ny ansökan med nytt fall är inskickat i oktober.

Vad var anledningen till att ett av branschens ansökta förhandsbesked blev avvisade, kan just detta få konsekvenser i en förlängning?
– Urban: Det är svårt att säga men antagligen var det för omfattande vilket krävde för många utredningar och bedömningar. Det är numera heller inte ovanligt att HFD väljer att riva upp och avvisa lämnade förhandsbesked. Min bedömning är att SRN lagt in detta i vågskålen.

Hur har hästföretagarna med tävlingsverksamhet påverkats av det nya ställningstagandet om beskattningsbar person hittills, vad är er bild av omfattningen och inriktningen?
– Urban: Min bild är att vi ser fler och fler förfrågningar från Skatteverket som baseras på att handläggarna följer myndighetens centrala linje att den som bara tävlar med hästar inte är en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet. Det är faktiskt till och med så att jag sett flera fall där jordbruk underkänns ur momssynpunkt. Detta är bekymmersamt och faktiskt i strid med EU-rätten där man snarare vill ha in fler i momssystemet. Se t.ex. Fuchs-domen där en villaägare med en solcellsanläggning som sålde viss del av det som producerats ut på nätet, ansågs bedriva momspliktig verksamhet, vilket är fullt jämförbart med den som tävlar med ett fåtal hästar.

Vad anser ni som experter på området, om agerandet från Skatteverket i dessa frågor?
– Urban: Det är enligt min uppfattning beklagligt att vi har en myndighet som på så lösa grunder ger sig på momsregistreringen för en hel bransch. Det kommer dessutom att vara mycket kostsamt för både många småföretagare med hästverksamheter och för Skatteverket som statlig myndighet, att många processer måste drivas istället för att man avvaktar utgången av de rättsfall som branschens skatteexperter driver på högsta nivå.

Vad kan man göra som hästföretagare, vilka tips kan ni ge om man fått en förfrågan från SKV?
– Jan: Mycket information finns på våra organisationers hemsidor, dvs Svensk Travsports, Svensk Galopps och LRF Hästs hemsidor. Vårt presentationsmaterial från tidigare informationsträffar finns också tillgängligt på webben. Vi kommer också inom kort att erbjuda nya digitala informationstillfällen. Dessa kommer att hållas den 24 och 28 januari 2022, vi kommer att bjuda in via våra respektive hemsidor och i sociala medier.

Om det blir nya informationstillfällen i början av 2022 - innebär det således att vi har all information på bordet inom kort?
– Jan: Det är verkligen svårt att svara på. Som skatteexpert funderar man idag på vad SKV egentligen vill? Vill man komma åt allt hästägande med trav och galopphästar som enbart har tävlingsverksamhet, oavsett omfattning?
– Urban: Jag instämmer med Jan, och vill också poängtera att vi dessvärre bör utgå ifrån att detta blir en långvarig process innan hästbranschen segrar och i bästa fall har vi all information på bordet under våren 2023. 

Vad är era respektive viktigaste råd till den som är verksam med tävlingshästar och känner oro för att kunna driva hästverksamheten vidare?
– Urban: Lita på att hästbranschen gör vad den kan för att kämpa emot och att vi i slutändan tror att vi kommer att segra i de flesta fall. Återigen det är mycket oroväckande att en myndighet med så svaga argument ger sig på en hel bransch av seriösa småföretagare
– Jan: Om man har hästar i konsortieform så bör man placera dom i större bolagsform, som exempelvis Easy KB. Om man äger hästarna själv och det gäller flera hästar skulle jag inte vara orolig, då jag är övertygad om att förhandsbeskedet kommer att gå till vår fördel innebärande att även momsfria prispengar ska ingå i bedömningen om man bedriver ekonomisk verksamhet och därigenom ska betraktas som en beskattningsbar person. Om man enbart äger någon enstaka häst eller delar i ett fåtal hästar kan det finns skäl till oro att man inte blir momspliktig.

Publicerad fredag 10 december 2021. kundtjanst@travsport.se