Information från Överdomstolen

Överdomstolens förhandling i det så kallade Propulsionärendet kommer som tidigare meddelats hållas den 23 och 24 mars 2022 med början klockan 09.00. Förhandlingen kommer att hållas i Annexet (Svensk Travsports gamla styrelserum) i Hästsportens Hus.


Filmupptagning eller fotografering kommer inte att tillåtas under pågående förhandling. Det är dock tillåtet med ljudupptagning.

Flera personer har anmält intresse som åhörare. Överdomstolen kommer den 21 eller den 22 mars 2022 meddela de som kan beredas plats som åhörare.  

Olle Sohlberg

Ordförande i överdomstolen