Offentligt omdöme för San Moteur

Nu är det offentliga omdömet för hingsten San Moteur klart.


Du hittar det nedan tillsammans med mer information om avelsvädering.