Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Avelsvärderingssystemet

Fram till år 1985 var det staten som ansvarade för värderingen av landets avelshingstar. Statens engagemang hade sina rötter i den tid då hästaveln var viktig ur försvarssynpunkt. Alla hästar bedömdes då efter i stort sett samma måttstock.


I dag är det Svensk Travsport som har ansvaret för avelsvärderingen på travsidan och nu gäller helt andra förutsättningar än tidigare.

En avelsvärdering med en kassering av för aveln icke godtagbara hingstar gjordes fram till år 2005. Efter det har avelsvärderingen för varmblodens del reviderats. Den är numera utformad som en frivillig värderande besiktning och beskrivning av hingstarna. För kallblodens del genomförs avelsvärderingen på samma sätt som tidigare med kassering av de hingstar som inte anses lämpliga som avelshingstar.

Vad är en avelsvärdering?

Avelsvärdering innebär att de egenskaper hos hingstarna som påverkar deras förutsättningar att lyckas som avelshingstar bedöms och värderas. I bedömningen används såväl samlad praktisk kunskap som moderna vetenskapliga metoder.

Hingstarnas egenskaper vägs sedan samman till en enhetsbild av det förväntade avelsvärdet. I registreringen av hingstarnas egenskaper ingår även hälsoundersökningar med röntgen samt en bedömning av deras temperament – något som är viktigt ur såväl djurskydds- som hanteringsmässig synvinkel.

Avelsvärderingen är helt enkelt ett sätt att få en objektiv information om hingstarnas meriter, härstamning, exteriör, veterinära status och avkommor. För dig som är uppfödare ger avelsvärderingen en grundlig konsumentupplysning, och avslöjar också via den så kallade avkommeprövningen vilka hingstar som är bra respektive dåliga förärvare.

För ston finns ingen motsvarande bedömning utan man koncentrerar sig helt på hingstarna, eftersom de kan få avsevärt fler avkommor och därigenom påverka hela rasen. Ett sto kan dock bli utsett till Elitsto. Avelsvärderingen har under åren haft en avgörande påverkan på travsportens utveckling i landet. Den är en starkt bidragande faktor till Sveriges starka ställning som travsportsnation.


kundtjanst@travsport.se