Avkommebedömning

Efter avelsvärderingen är det viktigt att utvärdera hingstarnas förärvning. Med moderna metoder kan man redan vid ett 25-tal avkommor i årgångarna 3-5 år (för kallblod 3-6 år) få en ganska klar fingervisning om avelsvärdet hos en hingst vars avkommor ännu inte bedömts officiellt.


Avkommebedömningen sker dock oftast på ett större material. När hingsten har tillräckligt antal svenskfödda avkommor i startbar ålder, tar Svensk Travsports avelsavdelning fram statistiskt material över avkommornas tävlingsprestationer, räknar ut medelvärden med mera samt gör jämförelser med de årgångar som under samma tid producerats av andra avelshingstar. Hingstägaren får också tillfälle att komma in med egna uppgifter.

Avelsvärderingsnämnden tar del av allt material och efter bedömningen tilldelas hingsten ett så kallat värdeomdöme, det vill säga ett slags "betyg" på hans förärvning. 

För titeln Elithingst krävs både topp och bredd – klassiska vinnare och höga medelvärden för startprissumma och startprocent hos avkommorna. Vissa hingstar kan givetvis vara ”gränsfall” mellan två värdeomdömen. 

Nedan visas värdeomdömena och vad de säger om hingsten förärvning:

Elit = Utomordentlig förärvning
A = Mycket god förärvning
AB = God förärvning
B = Godtagbar förärvning
C = Under rasens genomsnitt

En hingst kan avkommebedömas flera gånger om avelsvärderingsnämnden anser att hingstens avkommor börjar prestera bättre än de tidigare gjort. Nämnden kan höja ett värdeomdöme, men aldrig sänka det. Nya bedömningar kan dock endast göras så länge hingsten är verksam i aveln.


kundtjanst@travsport.se