Offentligt omdöme för Vegas Wania

Nu är det offentliga omdömet för hingsten Vegas Wania klart.


Du hittar det nedan tillsammans med mer information om avelsvädering.